Rekrutacja do projektu

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z załącznikami, w tym formularzem rekrutacyjnym
i wykazem ulic należących do łódzkiego obszaru rewitalizacji
  w pliku do pobrania oraz w siedzibie biura projektu.

SKŁADANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

od 13.05.2019r. do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w projekcie (tj. 50),

  • w biurze projektu: poniedziałek – piątek, w godz. 9.00-15.00;
  • pocztą tradycyjną na adres biura projektu;